Bình thường Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Tỉnh Quảng Bình

( Cập nhật lúc 06:00 03/12/2021 )
Ca dương tính
2.719
F1
15.632
Mẫu xét nghiệm
7.379
Đã hồi phục
2.385
Nhập cảnh
52
Cách ly tập trung
451
Trong ngày
20
F2
34.298
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
6
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
4.548
Địa phương Ca dương tính
Huyện Bố Trạch 947
Thành Phố Đồng Hới 630
Thị xã Ba Đồn 294
Huyện Minh Hóa 283
Huyện Tuyên Hóa 216
Huyện Quảng Trạch 137
Huyện Quảng Ninh 111
Huyện Lệ Thủy 101